Cestovní pas potřebují zejména děti do patnácti let

Date:

Share post:

Začíná období dovolených a prázdniny jsou zde o měsíc. Máte nejvyšší čas zkontrolovat platnost pasu nejen sobě, ale zejména nezletilým potomkům.

Kromě členských států Evropské unie mohou občané Slovenska v rámci Evropy cestovat s platným občanským průkazem i na Island, do Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Makedonské republiky, Srbska, Albánie, Gruzie, Moldavska a Gibraltaru. Při cestách na území jiných států je zapotřebí cestovní pas platný minimálně šest měsíců od předpokládaného ukončení pobytu.

V případě, že máte naplánovanou dovolenou v Chorvatsku nebo Itálii, vám tedy neplatný pas cestovní plány nenaruší. Pozor však, máte-li děti do patnácti let, které nemají občanský průkaz. Dítě totiž nemůže mít rodič zapsané ve svém cestovním dokladu. Platí, že při vycestování musí mít každý vlastní cestovní pas, novorozence nevyjímaje. V této situaci již může neplatný cestovní doklad způsobit problémy a prodražit cestu.

Občan sice může požádat o urychlené vydání cestovního pasu do dvou pracovních dnů, zaplatí za něj trojnásobek příslušné sazby. Požádat o vydání cestovního dokladu může i do deseti pracovních dnů, za to zaplatí dvojnásobek příslušné sazby. Za dítě od šesti do šestnácti let zaplatíte za vydání cestovního pasu do třiceti dnů třináct eur, ale do deseti pracovních dnů vás to bude stát šestadvacet eur a do dvou pracovních dnů třicet devět eur. Máte-li dítě mladší šesti let, bude vás vydání cestovního pasu do třiceti dnů stát osm eur, do deseti pracovních dnů šestnáct eur a do dvou pracovních dnů čtyřiadvacet eur.

Za občana mladšího patnácti let podává žádost o vydání cestovního pasu zákonný zástupce nebo jiná fyzická osoba než rodič, které je dítě svěřeno do osobní péče, pěstoun, budoucí osvojitel, není-li nad dítětem nařízena ústavní péče, statutární orgán zařízení pro výkon ústavní péče , poručník nebo opatrovník, který vyhotovený cestovní pas převezme. V případě rozvedených rodičů žádost podává rodič, kterému je dítě svěřeno do výchovy, druhý rodič může podat žádost pouze s osvědčeným písemným souhlasem tohoto rodiče.

Za dítě mladší patnácti let může vyhotovený cestovní pas převzít osobně pouze jeho zákonný zástupce nebo osoba která žádost podala (pěstoun, budoucí osvojitel, osoba, které bylo svěřeno dítě do výchovy). Tato osoba se podle obecného předpisu o správním řízení nemůže dát zastupovat.

Co se týká platnosti pasu, cestovní pas se občanovi po dovršení šestnácti let vydává s platností na deset let, občanovi mladšímu šestnácti let se vydává s platností na pět let. Děti do šesti let dostávají doklad s platností dva roky. Občanovi, kterému není možné dočasně sejmout otisky prstů, se vydává cestovní pas s platností na jeden rok.

Jak se podává žádost o vydání cestovního pasu

Žádost o vydání cestovního pasu podává osobně občan starší 15 let v místě trvalého nebo přechodného pobytu, nebo v místě, kde pobývá. Na přechodný pobyt nemusí být úředně přihlášen.
Občan žijící v zahraničí může podat žádost o vydání cestovního pasu i na příslušném zastupitelském úřadě České republiky. Při podání žádosti o vydání cestovního pasu musí být osobně přítomen. Pracovníci oddělení dokladů pořídí podobu obličeje a podpis v elektronické formě přímo při podání žádosti – není třeba přinést fotografii.
Co musí občan předložit

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu občan předkládá:

občanský průkaz, pokud občan není držitelem občanského průkazu, předkládá rodný list SR a osvědčení, případně potvrzení o státním občanství SR, které nesmí být od jeho vydání starší šesti měsíců, přičemž státní občanství SR je možné prokázat platným cestovním pasem SR
další matriční doklad, došlo-li ke změně matriční události (sňatek, narození); došlo-li ke změně matriční události v zahraničí je třeba předložit oddací, resp. rodný list vydaný Zvláštní matrikou,
dříve vydaný cestovní pas České republiky
správný poplatek
Vyplatí se vědět

Ukrainian biometric passports on the background of the Ukrainian blue-yellow flag.

Za občana mladšího 15 let podává žádost o vydání cestovního pasu zákonný zástupce, jiná fyzická osoba než rodič, které je dítě svěřeno do osobní péče, pěstoun, budoucí osvojitel, není-li nad dítětem nařízena ústavní péče, statutární orgán zařízení pro výkon ústavní péče , poručník nebo opatrovník, který vyhotovený cestovní pas převezme. K žádosti o vydání cestovního pasu se předkládá rodný list České republiky a případně výše uvedené náležitosti.

- Reklama -PR články

Další články autora

Pravidelná kontrola vašeho vozu Škoda v autorizovaném servisu se vyplatí

Každý, kdo patří mezi zodpovědné řidiče, by měl využívat služeb autorizovaného servisu. Hlavní důvod spočívá v tom, že...

Víte, kde koupit 100 % 3D vánoční stromeček za skvělou cenu?

Vánoce jsou co nevidět tady, a tak si můžeme pomalu začít nakupovat vánoční výzdobu. Mnohé drobnůstky můžeme nazdobit...

Opravy Barrandova mostu jsou v plném proudu. Jak zvládnout dopravní omezení?

Pražským řidičům už dnes není potřeba připomínat, že rozsáhlou rekonstrukcí probíhá Barrandovský most. Po několik let byla příprava...

Krystaly a přírodní elementy

Krystaly jsou spojovány s přírodními elementy, jako je oheň, voda, země, kouř nebo vzduch. Tyto elementy znamenají přírodní...